leitourgia.jpg - ΘΕΙΑ<br />
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΘΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
LEITOURGIAnew.jpg - ΔΕΙΓΜΑ <br />
ΘΕΙΑΣ <br />
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΘΕΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
IMG_000149071.jpg - ΔΕΙΓΜΑ<br />
ΘΕΙΑΣ <br />
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΘΕΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
BASILEIOY 4580.jpg - ΔΕΙΓΜΑ<br />
ΘΕΙΑΣ <br />
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΘΕΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
100_0781.jpg - ΔΕΙΓΜΑ<br />
ΘΕΙΑΣ <br />
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΘΕΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
100_0792.jpg - ΔΕΙΓΜΑ<br />
ΘΕΙΑΣ <br />
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΘΕΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΩΘΙΝΑ  @ ΑΡΓΕΣ ΔΟΞΟΛΟΓΙΕΣ 1.jpg - ΕΩΘΙΝΑ ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ<br />
& ΑΡΓΑΙ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΙ
ΕΩΘΙΝΑ ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ
& ΑΡΓΑΙ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΙ
ΔΕΙΓΜΑ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ.jpg - ΔΕΙΓΜΑ<br />
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕΙΓΜΑ ΕΩΘΙΝΩΝ ΔΟΞΑΣΤΙΚΩΝ.jpg - ΔΕΙΓΜΑ ΕΩΘΙΝΩΝ<br />
ΔΟΞΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΕΙΓΜΑ ΕΩΘΙΝΩΝ
ΔΟΞΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΞΩΦΥΛΛΟ.jpg - Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις01. ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
 

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    

Μετά από δύο επιτυχημένες εκδόσεις της Θείας Λειτουργίας του Πρωτοψάλτου  Γεωργίου Σιαπεροπούλου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε. η νέα τρίτη έκδοσις της Θείας Λειτουργίας 2010.

Μία έκδοσις ακόμη πιό βελτιωμένη με νέα εσωτερική εμφάνιση και την γνωστή εξωτερική με βυσσινί πανόδετον με το κύρος των εκδόσεων Σταμούλη κυκλοφορεί πλέον σε βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. 

Μία πολυσυλλεκτική έκδοσις καθώς περιλαμβάνει μαθήματα τόσο κλασσικά, όσο και συγχρόνων Πρωτοψαλτών.

Πέτρος Λαμπαδάριος, Γρηγόριος Πρωτοψάλτης, Θεόδωρος Φωκαεύς, Γεράσιμος Κανελλίδης, Γεώργιος Σαρανταεκκλησιώτης, Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Θεοδόσιος Γεωργιάδης, Τριαντάφυλλος Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Πρίγγος, Θρασύβουλος Στανίτσας, Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος, Αθανάσιος Καραμάνης, Χαρίλαος Ταλιαδώρος, Φώτιος Κετσετζής, κοσμούν με μαθήματα τους την παρούσαν έκδοσιν.Είκοσι επτά (27) Χερουβικά, τριάντα εννέα (39) μαθήματα λειτουργικά την καθιστούν μία από τις πλέον ολοκληρωμένες εκδόσεις.

Τό μέγεθος (Α4) το οποίο έτυχε της καθολικής αποδοχής των Ιεροψαλτών, καθώς και η ταξινόμησις των μαθημάτων κατά ήχον (Χερουβικά, Λειτουργικά, Κοινωνικά μαζί σε κάθε ήχο) συμβάλλει ώστε η παρούσα έκδοσις να είναι ακόμη πιο εύχρηστος.

Με την νέα της εμφάνιση η παρούσα έκδοσις πιστεύω ότι θα αποτελέσει ένα κόσμημα στην βιβλιοθήκη του κάθε ιεροψάλτου.

Ευχαριστώ όλους όσους εμπιστεύθηκαν τις προηγούμενες εκδόσεις, πιστεύω δε ότι η παρούσα θα τύχει μεγαλύτερης αποδοχής από τους συναδέλφους Ιεροψάλτας και όλους όσους αγαπούν την Βυζαντινή μας Μουσική.

Τώρα η Θεία Λειτουργία λόγω και της οικονομικής κρίσεως, διατίθεται σε νέα τιμή προσφοράς.
Για τιμή και τρόπο αποστολής μπορείτε να επικοινωνείτε με τον εκδότη στην διεύθυνση www.siaperopoulos.gr  e-mail: georgios@siaperopoulos.gr  και στα τηλέφωνα  2310 426517 & 6945 397276

  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ

01.    Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

 

Μία νέα ἔκδοσις τοῦ πρωτοψάλτου Γεωργίου Σιαπεροπούλου κυκλοφορεῖ ἀπό τίς ἐκδόσεις Σταμούλη. Πρόκειται γιά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

Μία ἔκδοσις ἡ ὁποία περιλαμβάνει τήν τυπικήν διάταξιν καί τῶν πέντε Παρασκευῶν, τήν πλήρη ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου, ὅλας τάς ἀναγιγνωσκομένας ὑπό τοῦ Ἱερέως στάσεις τῶν Χαιρετισμῶν, πλήρη ἀσματικήν ἀκολουθίαν, καθώς καί τάς ἐκφωνήσεις τοῦ Ἱερέως.

Τό μέγεθος Α4 καί ἡ ἀποτύπωσις τῶν μουσικῶν κειμένων μέ τό πρόγραμμα Βυζαντινογράφος, πιστεύω ὅτι καθιστούν τήν παροῦσαν ἔκδοσιν ἕνα χρήσιμο ἐργαλεῖο τόσον διά τόν Ἱεροψάλτην, ὅσον καί διά τόν ὑπ’ αὐτόν χορόν.

Για τιμή και τρόπο αποστολής μπορείτε να επικοινωνείτε με τον εκδότη στην διεύθυνση www.siaperopoulos.gr  e-mail: georgios@siaperopoulos.gr  και στα τηλέφωνα  2310 426517 & 6945 397276

 

02. ΤΑ ΕΝΔΕΚΑ ΕΩΘΙΝΑ ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ @ ΑΡΓΑΙ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΙ

 

Μία ακόμη έκδοσις του Πρωτοψάλτου Γεωργίου Σιαπεροπούλου.

Σκοπός της παρούσης εκδόσεως είναι, να παρουσιάση σε ένα τόμο το τμήμα αυτό του Αναστασίμου Όρθρου, που αποτελεί και το αποκορύφωμα αυτού.

Ιδιαιτέρα προσοχή εδόθη εις τας Αργάς Δοξολογίας. Πρόκειται για 14 κλασσικές αργές δοξολογίες που ψάλλονται εις τους Ιερούς Ναούς και κατεβλήθη προσπάθεια, να αποτυπωθούν οι τρίσημοι ρυθμοί, αλλά και να διορθωθούν κάποια λάθη, που αφορούν κυρίως φθορές και μαρτυρίες.

Η αποτύπωσις των μουσικών γραμμών έγινε με ηλεκτρονικόν υπολογιστήν.Τό μέγεθος (Α4) καθιστά την παρούσαν έκδοσιν ευανάγνωστον πιστεύω δε, ότι θα αποτελέση ένα σημαντικό βοήθημα τόσον δια τον Ιεροψάλτην, όσο και διά τούς βοηθούς και ισοκράτας.Τα βιβλία διατίθενται από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και από άλλα χριστιανικά βιβλιοπωλεία καθώς και από τον ίδιο τον Πρωτοψάλτην στην διεύθυνση   www.siaperopoulos.gr    e-mail: georgios@siaperopoulos.gr   και στα τηλέφωνα   2310 426517 & 6945 397276

03.   ΑΣΜΑΤΙΚΗ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μία ακόμη έκδοσις του Πρωτοψάλτου Γεωργίου Σιαπεροπούλου. Μία έκδοσις που περιλαμβάνει πλήρη ακολουθία τόσον του Εσπερινού, όσον και του Όρθρου και αυτών των αναγνωσμάτων συμπεριλαμβανομένων. Περιλαμβάνει ακόμη μαθήματα του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνου Πρίγγου, καθώς και του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Αθανασίου Καραμάνη.

Με την βοήθειαν του Θεού και ταις πρεσβείας του εν Αγίοις Πατρός Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, ολοκληρώθηκε η παρούσα έκδοσις της ασματικής ακολουθίας του Αγίου.

Η αποτύπωσις των μουσικών γραμμών έγινε με ηλεκτρονικόν υπολογιστήν.Τό μέγεθος (Α4) καθιστά την παρούσαν έκδοσιν ευανάγνωστον πιστεύω δε, ότι θα αποτελέση ένα σημαντικό βοήθημα τόσον δια τον Ιεροψάλτην, όσο και διά τούς βοηθούς και ισοκράτας.Τα βιβλία διατίθενται από τον ίδιο τον Πρωτοψάλτην  στην διεύθυνση  www.siaperopoulos.gr    e-mail: georgios@siaperopoulos.gr   και στα τηλέφωνα   2310 426517 & 6945 397276